kép
kép
kép
kép
kép

Társasági jog

Ügyvédi irodánk a társasági jog teljes spektrumában rendelkezik tapasztalattal.


Ügyfeleink között találhatók zártkörűen működő, korlátolt felelősségű, betéti, közkereseti és kooperációs társaságok valamint ügyvédi irodánk vett részt ez első magyarországi elismert vállalatcsoport megalapításában és cégbírósági bejegyzésében.

A társasági jogi alaptevékenységünk közé tartozik a társaságok alapításában, a változások bejegyzésében, az alaptőke leszállításában és felemelésében, üzletrész adásvételben, a társaságok formaváltásában, végelszámolásában, csőd- és felszámolási eljárásában, a társasági perekben, valamint a részvénytársaságok esetén a dematerializált részvények előállításában és kezelésében történő közreműködés.

Jelentős tapasztalattal rendelkezünk szindikátusi (vegyesvállalati, együttműködési, stb.) szerződések tervezeteinek elkészítésében, a szerződéses feltételek megtárgyalásában illetve a szindikátusi szerződésekből eredő jogvitákkal kapcsolatos peres eljárásokban.

Specialitásunk a társasági jog területén, hogy a fent felsorolt alaptevékenységen túl, hazai és külföldi nagyvállalatok teljes társasági jogi támogatását látjuk el. Ez a tevékenységünk magába foglalja a társasági testületi szervek (taggyűlések, közgyűlések, igazgatósági és felügyelőbizottsági ülések, stb.) munkájának teljes körű támogatását, így például előterjesztések készítését, részvételt az üléseken, jegyzőkönyv felvételét, határozat tervezetek készítését, továbbá nagy tapasztalattal rendelkezünk belső szabályzatok elkészítésében, ideértve szervezeti és működési, cégjegyzési és kötelezettség-vállalási, adatkezelési, munkajogi, újítási szabályzatokat valamint igazgatósági és felügyelő bizottsági ügyrendeket, stb.

Szakterületeink

Perek
 

Hírlevél Hírlevél

A hírlevélhez való feliratkozáshoz kérjük adja meg nevét és e-mail címét.
 
 
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Budapesti 5000. Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.
Lunir.hu
VIVIDesign Studio
1.0.0.43