kép
kép
kép
kép
kép

Projektmenedzsment

Ügyvédi irodánk gyakran nyújt támogatást teljes energetikai tárgyú vagy egyéb projektek tervezése és kivitelezése során. Az ilyen típusú támogatásnak az előnye, hogy már a projekt tervezési fázisában az ügyfelek üzleti elképzeléseinek megfelelően tudjuk kialakítani a jogi struktúrát és amennyiben ez szükséges úgy a tényleges megvalósítás előtt javaslatot tudunk tenni az esetleges módosításokra.


Projektmenedzsment támogatási tevékenységünk általában a projekt üzleti tervének a megismerésével kezdődik, amelyet a jogi struktúra tervezése és a fő-projektszerződés (szindikátusi, együttműködési, stb.) elkészítése és tárgyalása követ. Ennek alapján kerülnek kidolgozásra az egyes részfeladatokhoz kapcsolódó projektszerződések, valamint ezek mentén indulnak meg az üzleti tárgyalások és az egyes hatósági engedélyezési eljárások.

Leggyakoribb ügytípusok, amelyekkel az ügyvédi irodánk foglalkozik:
  • Erőmű beruházások, amelynek során közreműködünk a projektszerződések elkészítésében (tüzelőanyag szállítási, üzemeltetési és karbantartási, főberendezés szállítási és karbantartási, villamosenergia-adásvételi, infrastruktúra és földhasználati, hálózatcsatlakozási szerződések), az üzleti terv jogi szempontból történő véleményezésében, az ingatlan adásvételi/használati szerződések megkötésében, az egységes környezethasználati, a létesítési és egyéb kapcsolódó engedélyezési eljárásokban, a finanszírozási szerződések tárgyalása és megkötése során, valamint a projekt kivitelezéséhez szükséges egyéb jogi ügyekben. Ezen tevékenységünkből kiemeljük, hogy ügyvédi irodánk részt vett a legnagyobb hazai erőmű beruházások közül számos projektben, ideértve az atomerőmű tervezett bővítési/létesítési projektjét is.
  • Távvezetékek és alállomások létesítése, amelynek keretében közreműködünk a szükséges létesítési engedélyek beszerzésében és a létesítés kapcsán felmerülő jogviták rendezésében.
  • Irodaházak létesítése és üzemeltetése, amely magába foglalja az érintett ingatlanokon a tulajdonjog és az esetleges használati jog megszerzését, az épület engedélyezésével kapcsolatos ügyintézést, a generál-, a finanszírozási-, és a kapcsolódó egyéb szerződések elkészítését, a projekttársaság megalapítást, az építési eljárás alatt felmerülő egyéb jogi kérdésekben tanácsadást, valamint az elkészült építmény üzemeltetésével kapcsolatos jogi feladatok ellátását, különösen a bérleti szerződések kidolgozását, szükség esetén villamosenergia-kereskedelmi engedély megszerzését az üzemeltető társaság részére, az üzemeltető társaság teljes jogi képviseletének az ellátását valamint az esetleges garanciális kifogások esetén a képviselet ellátását.
  • Energetikai tárgyú közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás, közbeszerzések teljes körű lebonyolítása.
  • Vállalatok felvásárlásával kapcsolatban közreműködünk a felvásárolni tervezett vállalat teljes átvilágításában, az adásvételhez szükséges szerződések és egyéb dokumentumok elkészítésében, a szerződéses tárgyalások során, valamint a tulajdonváltozás hatósági (cégbíróság, ingatlan-nyilvántartás, Magyar Energia Hivatal, stb.) bejegyzésében, engedélyezésében.

Szakterületeink

Perek
 

Hírlevél Hírlevél

A hírlevélhez való feliratkozáshoz kérjük adja meg nevét és e-mail címét.
 
 
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Budapesti 5000. Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.
Lunir.hu
VIVIDesign Studio
1.0.0.43