kép
kép
kép
kép
kép

Energiajog

Ügyvédi irodánk elsődleges szakterülete az energiajog, amely magába foglalja a villamos energia, földgáz és a megújuló energia területeket. Büszkék vagyunk arra, hogy aktívan közreműködtünk a Magyar energetikai piac teljes megnyitásban, a szervezett villamos energia piac (áramtőzsde) kialakításában, számos stratégiai erőmű-beruházásban, valamint gyakran kérik fel irodánkat energetikai tárgyú jogszabálytervezetek előkészítésére, előzetes véleményezésére.


Mint minden jogág területén, az energiajogban is elengedhetetlen a szabályozás tárgyának, vagyis a villamos energiának, földgáznak és a megújuló energiaforrásoknak az alapos ismerete. Ezen energiahordozók közös és legfontosabb sajátossága, hogy tárolásuk nagy mennyiségben lényegében nem megoldható, valamint szállításuk és elosztásuk egy rendkívül összetett és bonyolult technikai feladat. Az ügyvédi iroda munkatársai a folyamatosan változó szabályozás naprakész ismerete mellett az energetika területének technikai alapjait jól ismerik, amely miatt az egyes ügyleteket és jogintézményeket a jogi kereten kívülről is képesek szemlélni.

Tevékenységünk során szinte az összes típusú energiapiaci résztvevőnek nyújtottunk már jogi szolgáltatásokat, úgymint termelőknek, kereskedőknek, hálózati engedélyeseknek, valamint a villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányítónak és a szervezett villamosenergia-piaci (áramtőzsde) társaságnak és természetesen az energia felhasználóknak.

Gyakori ügytípusok, amelyekkel az ügyvédi irodánk foglalkozik:
  • Energetikai tárgyú szerződések – tüzelőanyag-szállítási, (villamos és földgáz) energia-adásvételi, üzemeltetési és karbantartási (O+M), főberendezés-szállítási és karbantartási, hálózatcsatlakozási, szolgalmi (vezetékjoggal kapcsolatban), határkeresztező, kapacitáshasználati, széndioxid kvóta adásvételi, mérlegkör tagsági szerződések – elkészítése, és a szerződéses tárgyalásokon való részvétel.
  • Megújuló energiaforrásból termelt villamos energia szabályozásával és támogatásával, így különösen a kötelező átvételi rendszerrel (KÁT) kapcsolatos pályázatokkal és a rendszer működésével kapcsolatos tanácsadás és ügyintézés.
  • Megújuló energiaforrásokkal (különösen szélenergia), hulladékkal és kapcsoltan termelt energiával összefüggő tanácsadás.
  • Vezetékjogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, vezetékjog bejegyzése, vezetékjogi megállapodások elkészítése és tárgyalása, vezetékjoggal kapcsolatos peres képviselet ellátása.
  • Engedélyezési eljárásokban történő tanácsadás, amelynek során szakértők bevonásával közreműködünk a kérelmek technikai dokumentációjának az összeállításában, a szükséges pénzügyi garanciák beszerzésében, az engedélykérelem elkészítésében továbbá ügyfeleinket képviseljük a Magyar Energia Hivatal és más hatóságok előtt.
  • Üzletszabályzatok elkészítése és módosítása, az üzletszabályzat mintaszerződéseinek kidolgozása.
  • Energetikai tárgyú jogvitákban való közreműködés, a felek képviselete az egyeztető tárgyalásokon, rendes és választottbíróságok előtt.
  • Villamos energiával kapcsolatos közterhekkel (pl.: szénfillér, rendszerhasználati díj, kötelező átvételi költségek, energia adó stb.) összefüggő jogi kérdésekben tanácsadás.
  • Energiahatékonysági beruházásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás.
  • Gyakran kérik fel ügyvédi irodánkat társaságok energetikai tárgyú tevékenységének az átvilágítására.

Szakterületeink

Perek
 

Hírlevél Hírlevél

A hírlevélhez való feliratkozáshoz kérjük adja meg nevét és e-mail címét.
 
 
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Budapesti 5000. Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.
Lunir.hu
VIVIDesign Studio
1.0.0.43