kép
kép
kép
kép
kép

Hírek

Pályázati lehetőségek, innovációs, kutatás fejlesztési és egyéb területeken

2012. 07. 05. 17:42:47

Felhívjuk a tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az Új Széchenyi Terv keretében számos területen, úgy mint például innováció és kutatás fejlesztés lehet pályázni akár több száz millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatásokra.

A pályázati források felhasználhatók eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan beruházásra, valamint elszámolható a projekten dolgozó munkatársak bérköltsége és csekély összegű támogatás formájában a piacra jutást és az iparjogvédelmi tevékenység is támogatható.

A pályázati lehetőségek közül kiemeljük az alábbiakat:

Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása. Ezen pályázati kiírás célja olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő, piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését vállalják.

Támogatható tevékenységek: K+F projekttámogatás, amelynek kötelezően a projekt részét kell képeznie; Regionális beruházási támogatás: Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának, Infrastrukturális és ingatlan beruházás, Információs technológia fejlesztés, Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések; Csekély összegű támogatás: Piacra jutás támogatása iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

Benyújtási határidő: 2012. május 31. -2012. december 31.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 21 mrd Ft

Támogatás összege: 15-1000 mFt

Támogatás mértéke: 45%, regionális beruházás: 35%

Pályázók köre: jogi személyiségű gazdasági társaságok, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szövetkezetek, feltéve, hogy kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. Ezen pályázat célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Támogatható tevékenységek: K+F projekttámogatás: alapkutatás (legfeljebb az elszámolható költségek 25 %-nak mértékéig), ipari kutatás, kísérleti fejlesztés (az elszámolható költségek 25%-át meg kell haladnia)

Benyújtási határidő: 2012. december 31.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 45 Mrd Ft

Támogatás összege: 40-700 mFt

Támogatás mértéke: 70 - 100%

Pályázók köre: jogi személyiségű gazdasági társaságok, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szövetkezetek, feltéve, hogy kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére. A jelen pályázat célja, hogy újszerű technológiák, szolgáltatások, eljárások alkalmazásának bevezetését támogassa a termelés/szolgáltatás folyamataiba, valamint támogatást nyújtson az elért innovációs eredmények iparjogvédelméhez.

Támogatható tevékenységek: Munkatársak alkalmazása: a fejlesztők, technikusok, egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés - megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés szerinti alapbér és járulékai, a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig; Eszközbeszerzés: technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése, szállítás és üzembe helyezés, illetve betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva), Iparjogvédelemmel kapcsolatos hatósági díjak, iparjogvédelmi szolgáltatások díja.

Benyújtási határidő: 2011. március 1-től december 31-ig

Támogatás összege: Min. 5 millió Ft, max. 25 millió Ft

Támogatás mértéke: Max. az összes elszámolható költség 65 %-a

Ügyvédi irodánk tapasztalattal rendelkezik a projekt pályázati feltételekhez történő igazításában és a pályáztatási eljárás teljes körű lebonyolításában. Amennyiben bármely pályázat felkeltette az érdeklődésüket vagy további pályázati lehetőségek felől érdeklődnek, kérjük forduljanak bizalommal ügyvédi irodánkhoz.

További hírek További hírek

Szakterületeink

Perek
 

Hírlevél Hírlevél

A hírlevélhez való feliratkozáshoz kérjük adja meg nevét és e-mail címét.
 
 
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Budapesti 5000. Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.
Lunir.hu
VIVIDesign Studio
1.0.0.43