kép
kép
kép
kép
kép

Hírek

Friss fejlemények a magyar dekarbonizációs útitervvel kapcsolatban

2012. 07. 05. 17:27:21

Az Európai Bizottság 2011. márciusában mutatta be elképzeléseit a versenyképes, kis szén-dioxid-kibocsátású Európa 2050-ig való létrehozásáról. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású kibocsátású gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemtervét alapvető oka az éghajlatváltozás megelőzése, a globális hőmérséklet-emelkedés növekedése ütemének korlátozása.

Az ütemterv alapvető és hangsúlyos célja a tagállamok üvegházhatásúgáz-kibocsátásának radikális, több lépcsőben történő csökkentése. E szerint 2020-ig (az 1990-es bázis szinthez képest) 20%-os, majd 2050-ig összesen 80%-os mértékű csökkentést irányoz elő az ütemterv. E radikális kibocsátás-csökkentés eléréséhez, vallja a Bizottság, éghajlatbarát, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra kell átállni.

A 2020-as és 2050-es célok elérése érdekében jelentős mértékben csökkentenie kell a kibocsátást több, a szén-dioxid kibocsátásért felelős iparágnak is. Ezek közé tartozik első sorban a villamosenergia-termelés, az ipari tevékenység, a közlekedés és a mezőgazdaság is.

A legnagyobb mértékű kibocsátás csökkentést a villamosenergia-termelés számára írja elő az ütemterv, amely a tervek szerint 2050-re csaknem teljesen szén-dioxid-mentessé válik. Ezt a célt részben oly módon kívánják megvalósítani, hogy a villamos energia végső felhasználók általi felhasználásának hatékonysága drasztikusan javulna. Továbbá, kínálati oldalon az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák (megújuló energiaforrások, szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológiával felszerelt, fosszilis tüzelőanyagokkal működő erőművekből származó villamos energia, atomenergia) villamosenergia-mixen belüli aránya a jelenlegi 45%-ról gyorsan nőne mintegy 60%-ra 2020-ra, 75-80%-ra 2030-ra, és csaknem 100%-ra 2050-re.

A Bizottság a kifejezetten az energia kérdésével foglalkozó, 2050-ig szóló átfogó tervet közel háromnegyed évvel később, 2011. végén hozta nyilvánosságra (A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági És Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv, COM(2011) 885, Brüsszel, 2011.12.15.)

Ebben a Bizottság több forgatókönyvet is bemutat, amelyek az energiarendszer szén dioxid mentesítésének különböző lehetőségeit tárják fel. Ezek mindegyike jelentős változásokkal jár a szén-dioxid-árakat, a technológiát és a hálózatokat tekintve is. Ezek közül több is az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 80 %-os csökkentését, valamint az energiához kapcsolódó – és ezen belül a közlekedést érintő – szén-dioxid kibocsátás mintegy 85 %-os csökkentését célozza.

Alapvető kihívásként jelenik meg az energiarendszer átalakítása, így különösen az energiatakarékosság, a megújuló energiaforrásokra történő váltás, a földgáz kiemelt szerepe, az egyéb fossziis tüzelőanyagok átalakítása, a nukleáris energiatermelés szerepe és végezetül az intelligens (okos) technológiák alkalmazása. Nem kevésbé jelentős kihívás az energiapiacok újragondolása, a potenciális beuházók érdekeltté tétele az elengedhetetlen fejlesztések finanszírozásában és végrehajtásában. Végezetül, kiemelt figyelemmel kell lenni az ütemterv társasdalmi vonatkozásiaira, így különösen a munkaerőpiacra, valamint a fogyasztási eszközökre és szokásokra gyakorolt hatásaira is.

A fenti uniós dokumentumhoz illeszkedően az tagállamoknak is el kell készíteniük a saját útiterveiket és ütemterveiket.

Tekintettel arra, hogy az energetikai, épület és közlekedési szektorok várható kibocsátás csökkentési kihívásai rendkívül magasak az elkövetkező időszakban, indokolt ezeknek a szektoroknak a fejlesztési lehetőségeit és korlátait is alaposan megvizsgálni. El kell érni, hogy az állami beruházások és támogatási rendszerek, valamint a szabályzó eszközök elősegítsék az ágazati kibocsátás-csökkentési célok végrehajtását. A gazdasági szféra számára pedig egy hosszú távú és egyben kiszámítható célrendszert kell felvázolni és biztosítani.

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet – Nemzeti Alkalmazkodási Központ keretein belül megkezdődött a Hazai Dekarbonizációs Útiterv 2050 címet viselő stratégiai dokumentum előkészítése, mely a hazai gazdaság szén-dioxid kibocsátás csökkentéssel egybekötött versenyképesség javítását célozza. A munka során több lehetséges forgatókönyvet is részletesen meg fognak vizsgálni.

A kormányzat jelenlegi szándékai szerint az útitervet 2013 júniusáig kívánja megalkotni. Ennek érdekében társadalmi-szakmai konzultációt szervezett számos, az energia szektorban jelen lévő szervezet meghívásával.

További hírek További hírek

Szakterületeink

Perek
 

Hírlevél Hírlevél

A hírlevélhez való feliratkozáshoz kérjük adja meg nevét és e-mail címét.
 
 
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Budapesti 5000. Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.
Lunir.hu
VIVIDesign Studio
1.0.0.43