kép
kép
kép
kép
kép

Hírek

Magyar földgázpiaci vízió 2015 utánra

2013. 01. 23. 15:38:07

A kormányzat tavaly év végén hozta nyilvánosságra a földgázpiaci szerkezet átalakítására vonatkozó koncepcionális elképzeléseit. A ’Földgáz nagykereskedelmi modell-alternatívák 2015 után Magyarországon’ elnevezésű dokumentum bemutatja a kormányzat piacszerkezetre való elképzeléseit, valamint az ezek mögött álló megfontolásokat és feltételeket.

A vízió kiindulópontjaként hivatkozik a Nemzeti Energiastratégia 2011-2030 alaptételeire, azok közül is különösen az európai energia infrastruktúrához való kapcsolódásra. Ismeretes, hogy a földgáz teszi ki a felhasznált hazai primer energiaforrások legjelentősebb részét. A hazai források korlátozottságára tekintettel jelentős import behozatal szükséges, amely azonban energiafüggőséget okoz(hat). Lényeges még, hogy a legszámottevőbb felhasználói kört a lakossági felhasználók alkotják.

Kérdésként merülhet fel, hogy miért 2015. évet követően látja a jogalkotó az új szabályozást szükségesnek bevezetni? Ennek egyik oka, hogy a jelenlegi hosszú távú beszerzési szerződés 2015-ben fog megszűnni. Továbbá, a modell azzal számol, hogy szintén 2015-re megépül és működni fog a szlovák-magyar rendszerösszekötő, amely infrastruktúra új kereskedési lehetőséget fog megteremteni. Ezeken túlmenően számos olyan egyéb körülmény van, amelyek hatása várhatóan 2015-t követően fog jelentkezni (további hálózatok megépítése, ún. Network Code-k hatálya lépése).  

Az új modell több célt is szolgálni kíván. Így, többek között, a hazai gázpiac regionális versenyképességének biztosítását, Magyarország gáz elosztó szerepének kialakítását, valamint egy transzparens piacszerkezet létrehozatalát.  

A nagykereskedelmi versenymodell azzal számol, hogy 2015. évet követően a hazai forrásokat nem egy ún. hosszú távú, TOP szerződéssel fogják biztosítani, hanem egy diverzifikált beszerzési portfolióból (hazai termelés, import, CEEGEX), a kibővült nemzetközi összekötő vezetékeknek köszönhetően ugyanis a piaci szereplők rendelkezésére álló gázimport kapacitások keleti és nyugati irányokból külön-külön is lehetővé teszik a hazai importigény teljes körű kielégítését. Egy további jelentős változás, hogy megszűnik az egyetemes szolgáltatás; valamennyi felhasználó a versenypiacon szerzi be a földgázt.  

A második, ún. szabályozott ESZ és versenypiac elnevezésű modellváltozatban megmarad az egyetemes szolgáltatói szegmens, azonban az egyetemes szolgáltatók egy kijelölt ESZ nagykereskedőtől szerezhetnék be az egyetemes szolgáltatásban részesülő felhasználók ellátásához szükséges mennyiséget. Az egyetemes szolgáltatói szegmens ellátásával kapcsolatos mennyiségi kockázatot így tehát jelentős részben az ESZ nagykereskedő viselné. A modell ’B’ változata nem számol ESZ nagykereskedővel, e helyett az egyetemes szolgáltatók forrása a MEH éves tendere lenne.  

Végezetül, a harmadik változat az ún. domináns nagykereskedői modell. Ennek keretében az állam „kijelölne” egy nagykereskedőt, akinek a feladata lenne a lejáró helyébe lépő új, jelentős mennyiségre vonatkozó TOP szerződés megkötése. Az egyetemes szolgáltatás megmarad, az egyetemes szolgáltatók ellátása a nagykereskedő feladata. A jogalkotó álláspontja szerint e modell áll a legközelebb a jelenlegihez, így egyik előnye a jelenlegi rezsim továbbvitele lenne.  

Számos olyan kérdés is felmerül azonban a vízióval kapcsolatosan, amelyre eddig még nem született megnyugtató vagy teljes körű válasz. A felsorolt körülmények (jelenlegi hosszú távú szerződés megszűnése, infrastruktúra esetleges kiépülése) valóban szükségessé teszik és kétséget kizáróan megalapozzák – ismét - egy teljesen új rezsim kialakítását? A vízió nem tartalmaz ún. B tervet; kész ténynek veszi, hogy 2015-re megépül és működni is fog a szlovák-magyar rendszerösszekötő, amely kiemelt szerepet kap az egyes modellek kialakításában. Mi a helyzet azonban akkor, ha mégsem valósul meg a beruházás 2015-re, és továbbra is csak a jelenlegi infrastruktúra fog rendelkezésre állni?  

A modellalkotással kapcsolatosan az első konzultációs fázis lezajlott, amelynek keretében bárki észrevételt fűzhetett a vízióhoz. Ezek alapján 2013. január végéig készül a kialakítandó modellre vonatkozó javaslat, és annak alapján kezdődik meg a jogalkotási folyamat.  

A kialakítandó új szabályozás hatálybalépésének tervezett időpontja a 2014-2015-ös gázév kezdete. 

Az eddig keletkezett anyagok elérhetőek a http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/magyar-gaz-forum-a-nagykereskedelmi-foldgazpiac-uj-modelljenek-kialakitasa honlapon.

További hírek További hírek

Szakterületeink

Perek
 

Hírlevél Hírlevél

A hírlevélhez való feliratkozáshoz kérjük adja meg nevét és e-mail címét.
 
 
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Budapesti 5000. Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.
Lunir.hu
VIVIDesign Studio
1.0.0.43