kép
kép
kép
kép
kép

Hírek

Elindult a Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac (CEEGEX)

2013. 01. 23. 15:33:16

Az eredeti tervek szerint időpontban 2013. január 2-án megkezdte a működését a hazai gáztőzsde, azaz a CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac.

A gáztőzsdét üzemeltető CEEGEX (CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zrt.) feladata a magyarországi szervezett földgázpiac létrehozása, valamint annak működtetése a magyar földgázellátásról szóló törvény (GET) és a Magyar Energia Hivatal által kiadott engedély rendelkezései szerint, a legkorszerűbb földgáz-kereskedési platform és eszközök alkalmazásával, melynek keretében a földgáz-kereskedelem és a kapcsolódó ügyletek szabványosított szerződéseken keresztül kerülnek lebonyolításra.

A CEEGEX a Trayport GlobalVision rendszerével, a meghatározó nyugat-európai tőzsdéken is jól működő kereskedési platformot biztosít a piaci tagok számára. A magyar piacon folyamatos kereskedésű másnapi (Day-Ahead) és hosszú távú fizikai szállítású (Physical Futures, PhF) kereskedési platform kifejlesztésére és beindítására került sor.

A CEEGEX egy teljes mértékben elektronikus, klíring alapú szervezett piac, mely magyarországi szállítású földgáz ügyletek kereskedését biztosítja, továbbá OTC klíring és egyéb, a CEEGEX irányítási struktúrájának megfelelően jóváhagyott szolgáltatásokat nyújt.

Fontos hangsúlyozni, hogy a CEEGEX, mint a hazai gáztőzsde kiegészíti a már működő kiegyensúlyozó platformot a Napi Földgáz és Kapacitás Kereskedelmi Piacot (NFKP). Az NFKP kiegyensúlyozást biztosító termékei a leszállítást megelőző gáznap végéig, míg a CEEGEX termékei a leszállítást megelőző 1. gáznaptól akár a következő 3 évig bezárólag kereskedhetők.

Hasonlóan az NFKP-hoz, illetve a hazai villamos energia tőzsdéhez (HUPX) a klíring szolgáltatásokat a KELER Csoport végzi a CEEGEX esetében is. A KELER a CEEGEX-en kötött ügyletek elszámolása és teljesítése keretében az üzletkötések valós idejű fogadásának, a napi klíringnek, a pozíciók nyilvántartásának, a pénzügyi pozíciók, biztosítékigény meghatározásának, a napi elszámolás kivonatolásának és a pénzügyi rendezés feladatait végzi. A KELER a CEEGEX tagok részére nyújtott szolgáltatásai kiterjednek a nominálásra és a számlázásra is.

A GET-ben leírtaknak megfelelően a szervezett földgázpiacon a földgáztermelők, a földgázkereskedők, a saját jogon eljáró felhasználók, valamint a rendszerüzemeltetők köthetnek ügyletet. A kereskedés anonim módon működik, tehát az eladó és a vevő nem ismeri egymást.

A gáztőzsde külföldi szereplők nélkül kezdte meg működését. Külföldi jogi személyek részvételére csak a GET 2013. január 1. napjával hatályba lépett módosításával nyílt meg a jogi lehetőség, azzal, hogy a módosítás bevezette a korlátozott földgáz kereskedelmi engedélyt. Ilyen engedélyt az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban gazdasági társaságként bejegyzett, ott jogszerűen földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytató külföldi gazdálkodó szervezet kaphat.

A CEEGEX-hez történő csatlakozás feltétele, összhangban a fizikai szállítással és a pénzügyi elszámolással a földgáz kereskedelemhez szükséges összes felhatalmazás, engedély megléte, érvényes NFKP Tagsági Szerződés, elszámolóházi klíring megállapodás megkötése, rendelkezés a CEEGEX rendszerein való kereskedéshez szükséges műszaki csatlakozási feltételekkel, valamint a csatlakozási adatlapok kitöltése, tanúsítványok és egyéb dokumentumok bemutatása, szerződés megkötése. A csatlakozók számára a CEEGEX oktatásokat szervez, ahol az érintettek megismerkedhetnek a tőzsdén történő kereskedés szabályaival és a jogi környezettel, valamint a kereskedési rendszerrel.

A csatlakozók által fizetendő díjak struktúrája a nyugat-európai piacok mintájára került kialakításra a tagok tagsági díjat, belépési díjat, rendszer használati díjat és további Trayport licensz díjat fizetnek a tranzakciós díj mellett. A tranzakciós díj nemzetközi minta alapján kevesebb, mint 0,5 HUF/m3 már egy 50 millió m3 portfólió esetén.

A szervezett piac hosszú távú fizikai szállítású termékek (PhF) valamint alap spot termékek kereskedelmével indult. A termékkör azonban tovább bővülhet még 2013-ban napon belüli, napi, heti, havi, negyedéves, éves vagy szezonális termékekkel, illetve megjelenhetnek a tárolói termékek.

A CEEGEX piaci szabályzatot dolgozott ki mely részletesen meghatározza a CEEGEX és a CEEGEX tagok jogait, kötelezettségeit, feladatait, valamint a piaci szegmenseket és termékeket csakúgy, mint a CEEGEX piaci szervezeti egységeit. A CEEGEX Piaci Szabályzatot a Magyar Energia Hivatal határozatával hagyta jóvá.

A Piaci Szabályzat valamint a csatlakozási dokumentumok és információk a CEEGEX honlapján az alábbi linken érhetők el:

https://www.ceegex.hu/hu/kommunikacio/Lapok/DOKUMENTUMOK.aspx

További hírek További hírek

Szakterületeink

Perek
 

Hírlevél Hírlevél

A hírlevélhez való feliratkozáshoz kérjük adja meg nevét és e-mail címét.
 
 
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Budapesti 5000. Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.
Lunir.hu
VIVIDesign Studio
1.0.0.43