kép
kép
kép
kép
kép

Hírek

Kötelező cégmódosítás: Már csak 1 hét a 2013. február 1-jei határidőig!

2013. 01. 23. 15:29:27

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a 2011. évi CXCVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, valamennyi gazdasági társaság köteles meghatározott adatokat bejelenteni a cégbíróság felé 2013. február 1. napjáig.

A törvény rendelkezései mögött feltehetően az a szándék áll, hogy a fiktív (vagyis a tényleg működést nem folytató, és csak adósságot halmozó társaságok) a rendszerből kiszűrhetők legyenek. Ennek megfelelően várható, hogy a kötelezettségeket határidőben nem teljesítő társaságok ellen törvényességi felügyeleti eljárás indul hivatalból és ennek eredményeként pénzbírság kiszabására, vagy akár a társaság törlésére is sor kerülhet.

A társaságoknak az alábbi kötelező cégmódosításokról kell gondoskodnia:

  • A társaságoknak be kell nyújtani a cégbírósághoz a társaság székhelyére, telephelyére, fióktelepére vonatkozó azon nyilatkozatot, miszerint a társaság jogosult használni az ingatlant annak székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként (használati hozzájárulás). Ezt a nyilatkozatot az ingatlan tulajdonosának, vagy a tulajdonos képviselőjének kell kiállítania.
  • A cégbírósághoz be kell jelenteni a társaság képviselőinek valamint tulajdonosainak az adóazonosító jelét vagy adószámát, továbbá a természetes személyek esetén be kell jelenteni ezen személyek születési helyét és idejét is. Ez utóbbi adatokat a létesítő okiratba is bele kell foglalni.
  • A társasággal bármilyen társasági jogviszonyban lévő, belföldi székhellyel, lakóhellyel nem rendelkező külföldi jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve természetes személy részére, ismételten kézbesítési megbízottat kell kinevezni. A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel, állandó lakóhellyel kell hogy rendelkezzen, és nem lehet a társaság tagja (részvényesei), vezető tisztségviselője, valamint felügyelőbizottsági tagja.
A kizárólag a fenti adatokban történik változás esetén, a változásbejegyzési eljárás illeték és közzétételi díj mentes.

 Amennyiben a fenti módosításokról a társaságuk még nem végezte el, úgy kérésük esetén ügyvédi irodánk a szükséges dokumentumok elkészítés és az eljárás lefolytatása felől gondoskodik, valamint szükség esetén ügyvédi irodánk kézbesítési megbízotti szolgáltatást is tud nyújtani. 

Kérjük, hogy igényüket a lehető leghamarabb jelezzék figyelemmel arra, hogy a szükséges dokumentumok elkészítése és aláírása átlagosan 3-4 napot vesz igénybe.

További hírek További hírek

Szakterületeink

Perek
 

Hírlevél Hírlevél

A hírlevélhez való feliratkozáshoz kérjük adja meg nevét és e-mail címét.
 
 
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Budapesti 5000. Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.
Lunir.hu
VIVIDesign Studio
1.0.0.43